Om Hamex

Hamex Precision Tools är specialister på kundanpassade precisionsverktyg sedan 60 år och idag finns våra kunder över hela världen. Vilken lösning eller specialverktyg kunden än behöver, tar vi fram det – tack vare vår unika produktionsteknologi, noggrannhet och erfarenhet.

Kontakta oss, så tar vi en förutsättningslös diskussion

Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

Hamex Precision Tools tillverkar och säljer produkter av sådan kvalitet att kundens krav, lagar och förordningar uppfylls. Kundens krav på rätt kvalitet är alla anställdas angelägenhet. Förbättring av kvalitetssystemet är ständigt en självklar aktivitet hos samtliga anställda.

Leveranssäkerhet och nära samarbete med kunden är väsentliga konkurrensfaktorer.

Kvalitetssystemet uppfyller kraven enligt internationell standard SS-EN ISO 9001:2015.

Ladda ner vårt ISO-certifikat: ISO 9001:2015

Arbetsmiljöpolicy

Hamex Precision Tools driver och utvecklar aktivt arbetsmiljön i samverkan med de anställda. Vi strävar efter en säker och stimulerande arbetsmiljö som präglas av respekt för och tillit till den enskilde individen. Vår uppfattning är att en god arbetsmiljö är ett konkurrensmedel som befrämjar både företag och anställda.

GDPR

Tillämpning av Dataskyddsförordningen (GDPR)

Något Hamex Precision Tools arbetar aktivt med!

Det huvudsakliga syftet med den nya förordningen är dels att stärka skyddet av personuppgifter för kunder/konsumenter, medarbetare och leverantörer. Samt att kunna ställa innehavare av denna typ av information ansvariga vid eventuella överträdelser. Det skapar även en enhetlig nivå inom EU för både skyddet och för straffet vid eventuella överträdelser.

På Hamex Precision Tools har det alltid varit en viktig del i våra kärnvärden att skydda dina personuppgifter. Därför är de flesta av kraven denna förordning ställer redan är etablerade sedan flera år.

Den huvudsakliga utmaningen Hamex Precision Tools står inför är därför att styrka de redan befintliga interna processerna samt att de nya villkoren integreras i vår datapolicy.

Hamex Precision Tools arbetar aktivt med att implementera alla nödvändiga åtgärder för att försäkra att dina personuppgifter används på ett transparent och säkert sätt, i linje med den nya förordningen.

Kontakt

Hur kan jag hjälpa dig?

Tveka inte att sätta oss på prov. Börja med att höra av dig till mig.

Platschef Anders Karlsson

Anders Karlsson - Hamex Precision Tools
Sök