Förstärker med ny Sänkgnist

Hamex förstärker sin redan djupa och breda Tråd- & Sänkgnistkapacitet med ny Sänkgnist

”Denna investering har ökat vår flexibilitet och
produktionseffektivitet i allt från akut
enstyckstillverkning till planerad serietillverkning”

säger Produktionschef Magnus Hermansson

Sänkgnist +GF+ Form P600 med 3R Workpartner 1+LH