Välkommen att kontakta oss

Verkställande Direktör
Mikael Dohrmann

Marknad / Försäljning
Mikael Dohrmann
Bengt Carlback

Teknik / Försäljning
Anders Karlsson

Håmex Hårdmetallverktyg AB

Adress: Box 1117,  581 11 Linköping
Telefon vxl: 013-35 76 50
Telefax: 013-35 76 69
Besöksadress: Sättunagatan 5, 582 73 Linköping
Sweden

E-post: info

Håmex Hårdmetallverktyg AB

E-post  |  Sitemap