Klippknivsinsatser och klippknivar

Klippknivarna är försedda med en utbytbar klippenhet med dubbla skär. När slitaget nått en viss nivå vänds helt enkelt insatsen så att en nytt klippskär presenteras. Till sist skrotas skäret och ett nytt monteras. Att byta från en klippknivsinsats till en annan är snabbt och enkelt.

Detta system eliminerar behovet av att slipa om, och man kan använda insatser i stället för att byta hela verktyg.

Klippknivinsatser för alla maskinstorlekar lagerhålls alltid för omedelbar leverans. Stjärnspets och diamantspets är standard och finns även i en version för två trådar. Vi levererar skär med 40º och 60º vinkel som standard men andra vinklar kan levereras på begäran.

Håmex Hårdmetallverktyg AB

E-post  |  Sitemap